جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون فنی حرفه ای ابتدا وارد سامانه  http://markazitvto.ir   شده و سپس مراحل زیر را طی کنید:

انتخاب گزینه آزمون
تصویر دریافت کارت ورود به جلسه آزمون های الکترونیک
نمایش کارتپرینت کارت ورود به جلسه