بازديد فرماندار محترم شهر اراک از مرکزفني و حرفه اي خواهران
فرماندار محترم شهر اراک دکتر بختياري و هيئت همراه از کارگاههاي مرکزبازديد نمودند و از نزديک با فعاليتهاي اين مرکز آشنا شدند.
98/7/14


همايش بهداشت و سلامت بانوان
همزمان با هفته آگاهي از سرطان سينه کارگاه آموزشي يکروزه براي افزايش آگاهي و تشخيص زودرس براي کارآموزان مرکز در سالن آمفي تئاتر برگزار شد.
98/7/9


بازديد معاون محترم استاندار از مرکز آموزش فني و حرفه اي خواهران اراک
جناب آقاي اکرمي و هيئت همراه از کليه کارگاههاي مرکز بازديد نمودند. معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار مرکزي گفت: نگاه جامعه به آموزش هاي فني و حرفه‌اي بايد به گونه‌اي تغيير کند که تمام افراد جامعه به اين آموزش‌ها احساس نياز کنند.
98/3/4


بازديد مديرکل محترم دفتر حفظ آثار و نشرارزشهاي اسلامي از مرکز آموزش فني و حرفه اي خواهران اراک
مدير کل محترم دفتر حفظ آثار و نشرارزشهاي اسلامي و هيئت همراه باحضور در مرکز از کارگاههاي آموزشي بازديد بعمل آوردند.
98/2/28


بازديد گروهي دانش آموزان در هفته مشاغل از مرکز آموزش فني و حرفه اي خواهران اراک
در طول هفته مشاغل (از دوم تا يازدهم ارديبهشت ماه) 620 دانش آموز مقطع متوسطه اول از مرکز بازديد نموده و از نزديک با حرفه هاي موجود آشنا شدند.
98/2/11