بازديد مديرکل آموزش فني و حرفه اي
مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان مرکزي در بازديد از مرکز خواهران اراک به مناسبت روز دختر و تولد حضرت معصومه (عليها سلام) به اين نکته اشاره کردند که مهارت آموزي ارتقابخش شايستگي دختران ديار آفتاب و سرزمين مهرآفرين ايران است.
99/4/3


معاون وزير و رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور به استان مرکزي سفر کرد
علي اوسط هاشمي، معاون وزير و رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور، با هدف شرکت در شوراي مهارت استان مرکزي و افتتاح طرح هاي مهارتي 27 ارديبهشت ماه سال جاري وارد استان مرکزي شد. علي اوسط هاشمي، معاون وزير کار و رئيس سازمان، 27 ارديبهشت ماه سال جاري، در دوازدهمين سفر استاني خود، در آئين تکريم و معارفه مديران کل استان را در سالن اجتماعات مرکز خواهران اراک حضور مي يابد. در ادامه هاشمي، رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور، طرح هاي ساختمان IOT گذر مهارت، شرکت گاز و گلخانه در مرکز شهيد سليماني اراک را افتتاح مي کند. بنا براين گزارش، جلسه مشترک با اعضاي اتاق بازرگاني اراک برنامه بعدي معاون وزير کار و رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور است. در ادامه با حضور استاندار، شوراي مهارت استان مرکزي در محل سالن غدير استانداري برگزار مي شود. اين گزارش مي افزايد: افتتاح مرکز آموزش سجاديه در شهرک سجاديه و بازديد از آموزشگاه هاي آزاد انجمن صنفي کارگران ساختماني در سطح شهرستان اراک از ديگر برنامه هاي وي است.
99/2/28


بازديد مديرکل ميراث فرهنگي استان مرکزي
ايزدي مدير کل ميراث فرهنگي استان مرکزي از مجموعه توانمنديهاي مهارتي مرکز آموزش فني و حرفه اي خواهران اراک بازديد نمود.
98/8/14


بازديد آموزشي از کارگاه چوب
جمعي از کارآموزان کارگاه صنايع چوب با مربيگري خانم بختيار از کارگاه پيکر تراشي بازديد کردند و از نزديک با فعاليتهاي اين کارگاه آشنا شدند.
98/8/1


بازديد فرماندار محترم شهر اراک از مرکزفني و حرفه اي خواهران
فرماندار محترم شهر اراک دکتر بختياري و هيئت همراه از کارگاههاي مرکزبازديد نمودند و از نزديک با فعاليتهاي اين مرکز آشنا شدند.
98/7/14