بازديد مديرکل ميراث فرهنگي استان مرکزي
ايزدي مدير کل ميراث فرهنگي استان مرکزي از مجموعه توانمنديهاي مهارتي مرکز آموزش فني و حرفه اي خواهران اراک بازديد نمود.
98/8/14


بازديد آموزشي از کارگاه چوب
جمعي از کارآموزان کارگاه صنايع چوب با مربيگري خانم بختيار از کارگاه پيکر تراشي بازديد کردند و از نزديک با فعاليتهاي اين کارگاه آشنا شدند.
98/8/1


بازديد فرماندار محترم شهر اراک از مرکزفني و حرفه اي خواهران
فرماندار محترم شهر اراک دکتر بختياري و هيئت همراه از کارگاههاي مرکزبازديد نمودند و از نزديک با فعاليتهاي اين مرکز آشنا شدند.
98/7/14


همايش بهداشت و سلامت بانوان
همزمان با هفته آگاهي از سرطان سينه کارگاه آموزشي يکروزه براي افزايش آگاهي و تشخيص زودرس براي کارآموزان مرکز در سالن آمفي تئاتر برگزار شد.
98/7/9


بازديد معاون محترم استاندار از مرکز آموزش فني و حرفه اي خواهران اراک
جناب آقاي اکرمي و هيئت همراه از کليه کارگاههاي مرکز بازديد نمودند. معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار مرکزي گفت: نگاه جامعه به آموزش هاي فني و حرفه‌اي بايد به گونه‌اي تغيير کند که تمام افراد جامعه به اين آموزش‌ها احساس نياز کنند.
98/3/4