بازديد دانش اموزان دبيرستان حاج توکلي از مرکز خواهران اراک
همزمان با شروع دهه فجر انقلاب اسلامي بازديد دانش آموزا ن مدرسه حاج توکلي به تعداد 70نفر ازکليه کارگاههاي مرکز خواهران بازديد کردند .و از نزديک با کليه رشته هاي مرکز اشنا شدند .
97/11/16


بازديد مدير کل محترم امور بانوان استانداري وجمعي از مشاورين ساير دستگاههاي اجرائي از مرکز خواهران
در تاريخ 97/11/1 مدير کل محترم امور بانوان استانداري وجمعي از مشاورين ساير دستگاههاي اجرائي از مرکز خواهران اراک بازديد به عمل آوردند . واز نزديک با توانمنديهاي مجموعه آشنا شدند .
97/11/1


بازديد مديرکل سازمان مديريت برنامه ريزي استان مرکزي از توانمندي هاي مهارتي آموزش فني و حرفه اي
مديرکل سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خانم يادگاري با هيات همراه از تجهيزات و توانمنديهاي مهارتي مرکز آموزش فني و حرفه اي خواهران اراک بازديد به عمل آوردند . واز نزديک با رشته هاي مرکز آشنا شدند .
97/10/11


برگزاري دوره آموزشي کار افريني وکسب وکار
در تاريخ 97/9/25دوره آموزشي کار آفريني وکسب وکار توسط آقاي مهندس نظام آبادي جهت 60 نفر از کار آموزان مرکز خواهران اجرا گرديد .هدف از اين همايش که کار آموزان آموزش ديده در رشته هاي مختلف بتوانند در آمد در زمينه مهارت کسب شده ايجاد نمايند .
97/9/25


بازديد کار اموزان رشته معرق کار روکش ورشته سوخت نگار چوب از کار گاه صنايع چوب مرکز شماره يک
در تاريخ97/9/26 کار اموزان رشته معرق کار روکش ورشته سوخت نگار چوب از کار گاه صنايع چوب مرکز شماره يک به تعداد20نفر با هدف آشنايي با مراحل توليد وکار آفريني در اين رشته بازديد به عمل اوردند .
97/9/26