جهت خرید کارت الکترونیک آزمون مجدد فنی حرفه ای ابتدا وارد سامانه  http://pay.portaltvto.com   شده و سپس مراحل زیر را طی کنید:

خرید کارت اعتباری
ورود اطلاعات کاربرورود به صفحه پرداخت


ورود به درگاه پرداخت بانکی
 دریافت پرینت فیش پرداختی